سن پترزبورگ

کلیسای قازان سنت پترزبورگ

کلیسای قازان سنت پطربورگ

کلیسای قازان سنت پترزبورگ

تور سنت پترزبورگ

تور روسیه

 

پطربورگ – شهر موزه ای زیر آسمان باز است. ساحل رود «نوا ، عمارات تاریخی و یادبودهای معماری. کلیسای جامع قازان ( کازانسکی) جای خاصی در این ردیف بخود اختصاص می دهد که جمعیت زیادی از توریست ها از سراسر جهان برای دیدن آن به روسیه سفر می کنند.

ساخت کلیسا یکی از مهمترین رویدادها در تاریخ شهرسازی سنت پطربورگ بود. همانا از ساخت آن، دوره طلایی ساختمان سازی روسیه آغاز می شود و پطربورگ بطور نهایی از سیمای پایتخت امپراطوری کبیر برخوردار می گردد. ۸ سپتامبر سال ۱۸۰۱ میلادی روز یادبود در تاریخ ساخت کلیسای جامع قازان  است. در آن روز اولین سنگ بنای کلیسا کار گذاشته شد.

در سال ۱۷۹۹ میلادی به دستور امپراطور پطر اول کنکور ساخت کلیسا اعلام شد. معمار وارونیخین همراه بهترین مجسمه سازان آن زمان کلیسای جامع قازان  – بزرگترین کلیسای سنت پطربورگ را طی کوتاهترین زمان – فقط ۱۰ سال- ساختند. این کلیسا اولین کلیسایی بود که توسط معمار روس به سبک کاملا اروپایی ساخته شد. تا کنون عظمت و زیبایی آن باعث حیرت هر بیننده ای می شود.

به درخواست امپراطور ظاهر کلیسا می بایست یادآور کلیسای پطر مقدس رم باشد. وارونیخین برای بازتاب این آرزوی امپراطور ، ایوان عظیم ستون دار از ۹۶ ستون را در جلوی نمای بیرونی شمالی کلیسا بنا کرد. اگر ایوان ستون دار کلیسای پطر مقدس در رم میدان را بطور کامل در بر می گیرد، ایوان ستون دار کلیسای قازان  پطربورگ به خیابان نفسکی  متصل می شود. چنین راه حل معماری به وارونیخین امکان حل مسأله ای را داد که تمام معماران کلیسا در خیابان نفسکی  سنت پطربورگ با آن مواجه می شدند. خیابان از غرب به شرق امتداد یافته است و کلیسای ارتدکس نیز دقیقا به همان شکل ساخته می شود : در غرب ورودی و در شرق محراب قرار دارد. از اینرو بسیاری از بناهای مذهبی در مجاورت خیابان اصلی شهر قرار دارند. ایوان ستون دار کلیسای قازان  شکوه و جلال خاصی به بخش شمالی کلیسا می بخشد.

کلیسای قازان حوادث زیادی را از سر گذراند. تزار ها عوض شدند و حاکمان با یکدیگر جا عوض کردند و دوران تاریخی یکی پس از دیگری سپری شدند. پس از جنگ میهنی سال ۱۸۱۲ میلادی پس از حمله نیروهای ناپلئون، کلیسا یادبود افتخارات نظامی روسیه شد. این کلیسا آرمگاه ابدی میخائیل کوتوزوف سردار کبیر روس شد و کلید شهرهایی که به تصرف روس ها درآمده بودند و غنایم جنگی در این کلیسا نگهداری شدند. در دوران شوروی کلیسا مبدل به موزه تاریخ مذاهب و آتیسم شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی کلیسای ارتدکس دوباره خدمت خود به مومنان را از سر گرفت. از سال ۲۰۰۰ میلادی کلیسای قازان مهمترین کلیسای جامع سنت پطربورگ است. هر روز مراسم دعا و نیایش در آن برگزار می شود.